Senate Votes to Advance Democrat Agenda, Passes Liberal Keystone Amendment